کارگاه مکانیکی اتومبیل

جمال بی‌ پروا

09 629 2959

صافکاری نقاشی اتومبیل

محمد دشتابی

021 046 1645

رینگ و لاستیک

احمد بابایی

09 826 0988

کارگاه مکانیکی اتومبیل

کریم عالم

09 636 6407

صافکاری نقاشی اتومبیل

مجید مقیمی

09 837 70 95

رینگ و لاستیک

شهرام فولادی

09 846 8827

کارگاه مکانیکی اتومبیل

سعید خیامی

09 373 5547

لوازم یدکی اتومبیل

هوشنگ عبدالهی

09 828 6773